Rủi ro từ vốn vay của cao tốc Bắc Nam khiến dự án không khả thi?

 

Giai đoạn 2017 – 2020 được cho là rủi ro từ vốn vay của cao tốc Bắc Nam phía đông với gần 51 nghìn tỷ đồng là vốn vay ngân hàng.

Rủi ro từ vốn vay của cao tốc Bắc Nam khiến dự án không khả thi?

Vào ngày 23/10 tới, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông sẽ được Quốc hội xem xét.

Về phương án đầu tư,  trên cơ sở bảo đảm yêu cầu về tính đồng bộ và khả năng kết nối, phân chia dự án thành các dự án thành phần, vận hành độc lập.

Cơ quan thẩm tra cho rằng các dự án thành phần được phân chia chưa đồng đều dù cho rằng việc thực hiện dự án theo một hình thức đầu tư, có quy mô lớn trong điều kiện vốn đầu tư công còn hạn chế sẽ là không khả thi. Sẽ khó bảo đảm sự đồng bộ về tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác khi mà có dự án chiều dài 115 km, nhưng có dự án chỉ 15 km hoặc 29 km. Điều này tạo ra rủi ro từ vốn vay của cao tốc Bắc Nam hiện tại.

Ủy ban Kinh tế cũng lưu ý các dự án thành phần mới yêu cầu phải bảo đảm tiêu chí rõ ràng, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện kinh tế – kỹ thuật của dự án, nhất là nguyên tắc xác định giá sử dụng dịch vụ và phương án đặt trạm thu giá sử dụng dịch vụ.

Về hình thức đầu tư, trong danh mục 11 dự án thành phần đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2020, 3 dự án còn lại được đầu tư theo hình thức đầu tư công và hình thức đầu tư BT dự kiến có 8 dự án được đầu tư theo hình thức BOT.

Các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT cho thấy còn nhiều hạn chế, bất cập đối với hình thức đầu tư này theo kết quả giám sát năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đầu tư và khai thác.

Trong đó vốn nhà nước hỗ trợ là 55.000 tỷ đồng, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách dự kiến khoảng 63.716 tỷ đồng (bao gồm: vốn chủ sở hữu khoảng 12.743 tỷ đồng và vốn vay khoảng 50.973 tỷ đồng) với dự kiến tổng số vốn của dự án cao tốc Bắc – Nam phía đông là khoảng 130.216 tỷ đồng. Do vậy rủi ro từ vốn vay của cao tốc Bắc Nam được đánh giá khá sát thực tế.

Việc huy động vốn vay vẫn chủ yếu từ các ngân hàng thương mại trong nước, theo tờ trình của Chính phủ việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài trong điều kiện hiện nay sẽ gặp nhiều khó khăn.

Dự án cao tốc Bắc – Nam không biết thời gian tới có khả thi hay không do triển khai hiện đã rất chậm vì rủi ro từ vốn vay của cao tốc Bắc Nam trong điều kiện hiện nay – Bộ trưởng nói.